Novinky / akce

Myslivecký spolek Zahořany - Hůrka

Myslivecký spolek Zahořany – Hůrka, pod jehož hlavičkou pracují i předbořičtí myslivci, byl založen okolo roku1951 p. Mošanským J. z Předbořic, p. Dvořákem A. rovněž z Předbořic a p. Kiclem Fr. z Chrástu. K letošnímu mysliveckému roku má 24 členů. Spolek je jednou z dobře fungujících složek občanských aktivit. 

MS Hůrka hospodaří na honitbě o rozloze 1985 ha, kde pečuje o černou, spárkatou i drobnou zvěř a chová zde i kachnu divokou.

Myslivecký spolek se také podílí na společenském životě v obci. Již přibližně od roku 1977 každoročně pořádá myslivecký ples, který se dlouhodobě koná vždy 1. sobotu v lednu.

Mezi další akce patří takzvaná „Myslivecká odpoledne“ organizovaná také někdy pod názvem „Setkání s myslivci a přírodou“. Tuto akci pořádá myslivecký spolek jedenkrát za dva roky v Předbořicích ve sportovním areálu a v nejbližším okolí. Zpravidla se tohoto odpoledne zúčastní sokolníci z Písecka, kteří rádi předvedou své svěřence ať už ve statických ukázkách, nebo také přímo v akci. Hlavním motivem těchto mysliveckých setkání s veřejností je snaha zaujmout pro mysliveckou činnost naši mládež. K tomu je vždy připravena také znalostní soutěž z oboru myslivosti.

MS se každoročně podílí i na několika brigádách jak pro OÚ, tak pro ZD, soukromé zemědělce a lesy.

Za MS Zahořany Hůrka: ing. Milan Rapušák, Tomáš Mošnička.