Novinky / akce

Osobnosti

Z význačnějších osobností zde narozených, neb alespoň takových, kteří mají určitý význačný vztah k Předbořicům, nutno zde alespoň uvésti:  Dne 21.září 1863, narodil se zde, pozdější ředitel škol, Habart Čeněk. (V kterém čísle bohužel jsem dosud nezjistil, poněvadž jméno takové se zde již dlouho nevyskytuje.) Obecnou školu vychodil v Kovářově. Po studiích v Praze působil jako učitel v Petrovičích a Jesenici. Jako řídicí učitel pak v Odlochovicích, Jetřichovicích a Voticích. Již jako student sbíral spolu s prof. Dr. Čeňkem Zíbrtem a prof. Čeňkem Holasem, lidové písně, zvyky, pořekadla a jiné. Vydal několik publikací a psal do několika listů. Od roku 1927 žil v pensi.

V čís. 50, narodil se dne 24. srpna 1882 akademický malíř Holan František. Původně byl vyučen malířem pokojů. Svojí houževnatou pílý a zvláštním nadáním pro tento obor, dopracoval se tak na znaného, dosti vyhledávaného malíře krajináře. Po studiích v Praze, cestoval za hránicemi a několik roků žil v Rusku. Odtud vrátil se až někdy před první světovou válkou.

Jeho zamilovaným místem kde nejraději maloval, byl, jeho rodný kraj, v okolí Předbořic. Byl členem Jednoty umělců výtvarných v Praze. Svá díla vystavoval ne jen v Praze, ale i v cizině. Jeho obrazy zakoupilo i bývalé ministerstvo školství a senát Nár. shromáždění.

Žil v Praze, ale zůstal celý život svobodný. Neměl celkem žádné velké požadavky, Žil velice skromně, ač to neměl zapotřebí, poněvadž zanechal zde dosti svých obrazů, když zemřel v Praze v r.1949.

Roku 1864, narodil se v Kostelci n/Vl. prof.Dr. Čeněk Zíbrt. Jeho matka, rozená Hrochová, narodila se v Předbořicích u Prošků č.28. Prof. dr. Zíbrt, vrchní ředitel knihovny musea království českého, napsal řadu spisů o zvycích a řádech našeho kraje. Z našeho kraje, zachoval tak celou řadu různých lidových zvyků a obyčejů. Uložil je většinou v časopisu "Český lid" kterýžto vydával po 30 let. Zemřel v Praze roku 1932.

Po smrti své matky, byl majitelem statku u Prošků v Předbořicích, ale ten byl pronajmut několika občanům. Sám bydlel v Praze v Ostrovní ulici. Zajímal se stále o náš kraj.